پشتیبانی

پشتیبانی تلفن

مدیریت🎖 موبایل📱: ۰۹۱۰۵۹۶۸۹۸۷

((درصورت ارسال نشدن محصول پس از سه ساعت تماس حاصل نمایید ))

پشتیبانی تلگرام

ربات پشتیبانی🤖: @FORTNITE2019IRANCO_bot

کانال تلگرام📡: https://t.me/FORTNITE2019GTA

پشتیبانی فروش👤: https://t.me/FORTNITE2019GTAPOSHTIBANE

پشتیبانی از ساعت⌚: ۱۱:۰۰ الی ۰۱:۰۰